ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ประวัติของมูลนิธิ

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

มูลนิธิสันติสุข ได้ก่อตั้งเมือปี 2552 ขิ้นตั้งขึ้นโดยคนไทยกลุ่มเล็ก ๆที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและให้ชีวิตใหม่ รวมทั้งหาบ้านใหม่ให้กับพวกเขา

สุนัขและแมวจรจัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราอาศัยอยู่และเราต้องการช่วยให้พวกเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขี้นรวมทั้งชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ สิ่งที่เราได้พบเห็นทั่วไปตามท้องถนนก็คือสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง หิวโหย เป็นโรคและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สุนัขที่ถูกทำร้ายโดยเจ้าของหรือผู้คนที่ไม่ต้องการพวกเขา มีสุนัขและแมวเป็นจำนวนมากถูกเอามาทิ้งไว้ตามวัด สุนัขและแมวเหล่านี้ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาล ความรัก และความอบอุ่น

...

มูลนิธิทำงานร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดโดยการให้ความช่วยเหลือโดยการทำหมันและให้เขามีโอกาศอาศัยอยู่ในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ แต่ถ้าเราเห็นว่าพวกเขาจะได้รับอันตราย มูลนิธิจะให้ที่อยู่อาศัยแก่พวกเขาหรือหาบ้านให้ใหม่ เราได้ทำงานร่วมกับวัดต่าง ๆในการให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมว ในการให้การรักษาพยาบาล ฉีดวัคซีน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในรูปของอาหารเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์และแม่ชีที่ให้การดูแลสุนัขและแมวที่มีคนนำมาทิ้งเป็นจำนวนมาก

แมวจรจัดก็เป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ในปัจจุบันนี้ มีแมวเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตามวัดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ปรกติเราจะไม่ค่อยเห็นแมวออกมาเดินเพ่นพ่านจึงทำให้คนส่วนมากมองข้ามการช่วยเหลือแมวจรจัดเหล่านี้ แต่ในความเป็นจริงมีแมวเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชนของเรา แม่แมวแต่ละตัวสามารถผลิตลูกแมวได้ถึง 4 คลอกในหนี่งปี ประชากรแมวจึงเพิ่มขี้นได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการควบคุมโดยการทำหมัน ลูกแมวที่ออกมาส่วนมากก็จะไม่ค่อยรอดจากการถูกทำร้ายหรืออันตรายจากสุนัขและคน

...

ปัจจุบันมูลนิธิได้ให้การดูแลสุนัขอยู่ 450 ตัว และแมวอีกประมาณ 150  ตัว เราได้ให้การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่เจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เราได้ช่วยสุนัขและลูกที่อาศัยอยู่ข้างถนน โดยการให้ที่อยู่อาศัย อาหาร การรักษาพยาบาลแก่สุนัขเจ็บป่วย และที่สำคัญคือให้ การทำหมัน แก่สุนัขและแมวเพศเมียและเพศผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและประสานงานในการนำสุนัขและแมวจรจัดที่วัดและชุมชนไปทำหมัน โดยได้รับการช่วยเหลือจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน มูลนิธิ มีสำนักงานอยู่ที่ 193/155 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 7  ถนน เชียงใหม่ – หางดง  ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่ เราได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยให้ที่อยู่อาศัยอยู่ ที่บ้านเหมืองฟู อำเภอสันป่าตอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553  มูลนิธิยังขาดทุนและปัจจัยเเป็นจำนวนมากในการสร้างศูนย์ใหม่ โดยสร้างรั้วและกรงที่แข็งแรง เพื่อให้สุนัขได้อยู่อย่างปลอดภัย และ ไม่รบกวนผู้อื่น ศูนย์ต้องรับภาระในการจ่ายค่าคนเลี้ยงดู ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล สุนัขและแมวที่เจ็บป่วย

สำหรับแมวที่เราได้ช่วยเหลือมาปัจจุบันได้อาศัยอยู่ที่บ้านแมวที่อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเราได้สร้างเสร้จสมบูรณ์แล้ว มีพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม เพื่อรองรับกับจำนวนแมวประมาณ 150 ตัวที่เราได้ช่วยเหลือมา

มูลนิธิของเราอยู่ได้จากการบริจาค เนื่องจากเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีผลกำไร เงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้ ท่านสามารถบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตหรือมาช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าท่านต้องการที่จะมาเยี่ยมน้อง ๆ ก็สามารถมาได้ทุกวัน บ้านสุนัขและแมวจะเปิดตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 17.00 น  พวกเค้าจะดีใจและตื่นเต้นมากเวลามีคนเข้ามาเยี่ยม ถ้าท่านอยากจะบริจาคเป็นอาหารเพื่อเป็นการทำบุญหรืออยากได้สุนัขและแมวเอาไปเลี้ยงเป็นเพื่อนก็โปรดติดต่อได้ศูนย์ สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน และสุนัขและแมวเพศเมียได้รับการทำหมันแล้ว

DONATE TO DOGS

(เข้าชม : 0 ครั้ง)

แสดงความเห็น :

ความเห็น