ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

คณะกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ

ที่ปรึกษา

นายกิตติบูณ์  สุมันตกุล    

  • รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รักษาการแทนปลัด อบจ เชียงใหม่

นายสรรเสริญ  สุจริตกุล   

  • กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด
  • ประธานกิตติมศักดิ์  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  สาขาเชียงใหม่ –ลำพูน
  • ประธานฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำศาลแขวงเชียงใหม่

คณะกรรมการของมูลนิธิ

                                      คุณลัคขณา เบ็ญจนิรัตน์           คุณน้ำฝน
                                     นางลัคขณา  เบ็ญจนิรัตน์  ประธานกรรมการ                 นางน้ำฝน  ฮิลเกอร์ส  เลขาณุการ

                                                                               คุณชวนชื่น รัตนเสน
                                                                                       นางชวนชื่น  รัตนเสน   เหรัญญิก

(เข้าชม : 0 ครั้ง)

แสดงความเห็น :

ความเห็น