ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ขอขอบคุณ

ก่อนอื่น ศูนย์ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของศูนย์  ทั้งการเข้ามาเยี่ยมเยียน  การช่วยดูแลสุนัขและแมว  รวมทั้งการช่วยสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์   แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็เป็นการช่วยเหลือให้ศูนย์สามารถดำเนินการข่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดต่อไปได้

อันดับแรกขอขอบคุณคุณลักขณา  เบ็ญจนิรัตน์ ที่กรุณาอนุญาตให้ศูนย์ได้ใช้ที่ ๆ บ้านเหมืองฟูเพื่อทำการก่อสร้างศูนย์    ท่านเป็นคนที่มีความกรุณาและเมตตาต่อสัตว์    คุณลักขณาได้ช่วยเหลือศูนย์ตั้งแต่ศูนย์ได้ก่อตั้งช่วงแรก ๆ โดยได้เช่าที่ก่อสร้างศูนย์ชั่วคราวอยู่ที่อำเภอ ดอยสะเก็ด  ศูนย์ย้ายมาอยู่ที่ บ้านเหมืองฟู  อำเภอ  สันป่าตอง เป็นการถาวร ตั้งแต่ปี 2553  นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเหลือในการร่วมก่อสร้าง  บำรุงดูแล  ซ่อมแซม  สภาพของกรงให้มีความแข็งแรง  และปลอดภัยสำหรับสุนัข  ท่านได้ทำงานโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการคิดออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง    ในนามของศูนย์จึงขอขอบคุณ คุณลักขณาเป็นอย่างมาก  ถ้าไม่มีท่านเราก็คงจะไม่มีศูนย์อยู่ทุกวันนี้

นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณมีนา และคุญศิวาพร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์ในการช่วยเหลือแมวและสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่  คุณมีนา ได้มาที่เชียงใหม่เพื่อปฎิบัติธรรมที่วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอ แมริม  และได้ติดต่อกับมูลนิธิ ในการช่วยให้การเหลือทำหมันแมวที่วัดป่าเป็นจำนวนประมาณ 40 ตัว  คุณฝนตกลงเป็นคนประสานงานและดำเนินการโดยได้รับทุนช่วยเหลือจากคุณมีนา ปัจจุบันโครงการทำหมันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  คุณมีนาและน้องสาว คุณศิวาพรก้ยังให้ความช่วยโดยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของศูนย์และได้บริจาคเงินในการซื้อที่และบ้านให้แมว  ที่อำเภอ ดอยสะเก็ด  ศูนย์จึงขอขอบคุณคุณมีนาและคุณศิวาพรเป็นอย่างมากที่ช่วยให้แมวและสุนัขที่เชียงใหม่ทีชิวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิในการช่วยทำหมันสุนัขเพศผู้และเมีย ทุกปีติดต่อมาเป็นเวลา 3 ปีนับแต่เราเริ่มตั้งเป็นศูนย์เลี้ยงสุนัขจรจัดจนมาเป็นมูลนิธิจนถึงทุกวันนี้ ทางคณะได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิยดาที่คอยติดต่อประสานงานเรื่องทำหมันสุนัขของมูลนิธิ และให้การดูแลสุนัขเป็นอย่างดีค่ะ

สุดท้ายขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ ที่ได้การสนับสนุนในด้านการทำหมันให้สุนัขและแมวของมูลนิธิด้วยค่ะ  โดยได้ตั้งโครงการสัตวแพทย์จุฬาติดปีก ได้ให้ความช่วยเหลือทำหมันกับสุนัขและแมวในหลายพื้นที่ค่ะ  และปีที่แล้วได้มาช่วยทำมันให้สุนัขและแมวของมูลนิธิ จากที่วัด และของชาวบ้าน ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

  (เข้าชม : 0 ครั้ง)

แสดงความเห็น :

ความเห็น