ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

ปฎิทินน้องหมาหาบ้าน2560

กิจกรรม

ติดต่อมูลนิธิ Contact as

 

คุณน้ำฝน (ฝน) ฮิลเกอร์ส โทร  081 6382105 Thai-English Mis Namfon Hilgers 

หรืออีเมล์ : santisookdogsandcats@gmail.com

ที่อยู่มูลนิธิ: 114/278 หมู่บ้านเวียงดอย ซอย7  ตำบล ป่าป้อง  อำเภอ ดอยสะเก็ด  จังหวัด เชียงใหม่ 50220

ที่อยู่บ้านสุนัข:  17/1 บ้านเหมืองฟู ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120

ที่อยู่บ้านแมว:  114/278 หมู่บ้านเวียงดอย หมู่ 1  ถนนเชียงใหม่ –  บ่อสร้าง  ตำบล  ป่าป้อง  อำเภอ ดอยสะเก็ด  จังหวีด เชียงใหม่ 50220

  (เข้าชม : 0 ครั้ง)

แสดงความเห็น :

ความเห็น