Adoption Day Calendar 2016

Updated photos of Happy and Richy.

Written by admin. Posted in Activities

รูปภาพ : ภาพล่าสุดของน้องแฮปปี้และริชชี่ น้องน่ารักทั้งสองถ่ายที่บ้านใหม่ของคุณ Nuri  Jiravaraphan  ขอบคุณมากนะคะที่ได้ถ่ายรูปน้อง ๆ มาให้ดูค่ะ  คุณนุ้ยบอกว่าน้อง ๆ ซนมาก กว่าจะจับมาถ่ายได้ก็เหนื่อยเลยค่ะ Updated photos of Happy and Richy, adopted by Khun Nuri.  They are a bit naughty and love to run around all day.  To get them to sit and take photo is very challenging.

Updated photos of Happy and Richy, adopted by Khun Nuri. They are a bit naughty and love to run around all day. To get them to sit and take photo is very challenging.

( 478 Views)