เห็นแล้วมีความสุขค่ะ เจ้าอ้วนกับชีวิตใหม่ New life for him

สุนัขมะเร็ง TVT เห็นแล้วมีความสุขค่ะ
เจ้าอ้วนกับชีวิตใหม่ New life for him

เจ้าอ้วนสุนัขแห่งห้วยตึงเฒ่า ที่เป็นมะเร็งจมูก ที่ทางมูลนิธิสันติสุข นำมารักษา ทำหมันและไปอยู่บ้านใหม่ เจ้าอ้วนมีความสุขดี หลายชีวิตที่เราไม่สามารถช่วยเหลือให้รอดได้ แต่อีกหลายชีวิตที่รอดและมีโอกาสดำเนินชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิต ดีใจทุกครั้งที่พวกเขารอดปลอดภัย

เสียใจทุกครั้งที่พวกเขาตาย การทำหน้าที่ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิต ยากมาก ต้องเก็บกด ต้องอดทน ดีใจ เศร้าใจ ต่อทุกชีวิตที่เข้ามา การสูญเสียที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่ก็เหนือการควบคุม วันนี้เจ้าอ้วนมีความสุข ยิ้มได้ทุกครั้งที่เขามีความสุข ขอบคุณบ้านหลังใหม่ของเจ้าอ้วนค่ะ

ขอบคุณ น้ำฝน ฮิลเกอรส์

You may also like...