บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ ไข่เจียว ข้าวเหนียว New home new life

สุนัขพันธุ์ไซบีเรีย 2 ตัวที่เราประกาศหาบ้าน ตอนนี้ทั้ง 2 ได้บ้านแล้วเราส่งเขาถึงจุดหมาย เชียงใหม่-วานรนิวาส สกลนคร เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา บวกหลงทางรวมแล้วขับรถ18ชั่วโมง😖 ถึงจุดหมาย 🐕🐕 ทั้ง2ได้ครอบครัวที่ดูแลอย่างดี และถูกวิธี ที่ควรจะเป็น

อาหาร อารมณ์ ความรัก ความเมตตาสำคัญมากต่อทุกชีวิต เรามีความสุขที่ได้เห็นเขาอยู่ดี จึงแจ้งมาให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณที่ช่วยแชร์ ขอบพระคุณ ผู้อุปการะ ที่เลี้ยงตั้งแต่🐕🐈พันธุ์ทาง ช่วยดูแล🐕🐈อีกหลายชีวิตที่นั้น บ้านใหม่ 🏘ชีวิตใหม่ ไข่เจียว ข้าวเหนียว New home now life🐕🐕

ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆตลอดไป
Santisook Dog and Cat Rescue 🙏🙏🙏

น้ำฝน ฮิลเกอรส์

( 3 Views)

You may also like...